Kick Start Sprint, van idee naar prototype

 In Business Canvas, design sprint

 

De Kick Start Sprint (KSS) werkt in 5 dagen een idee uit naar een prototype. Het is voor de agile marketeer een perfecte start voor een nieuwe service of website. In een korte afgebakende periode worden nieuwe (business) ideeën gemaakt. Omdat tijd en resultaat bepaald zijn, zijn de risico’s beperkt. Aan het einde van de sprint ken je de waarde van het idee.
Bij veel organisaties blijven goede ideeën op de agenda staan. Worden er lange memo’s geschreven. Eindeloos aan business cases geschaafd. Maar praktisch gebeurt er vaak niets. Hoe maak je nou een idee zichtbaar en praktisch? Hoe maak je van een papieren tijger een concreet en zichtbaar resultaat? De Kick Start Sprint, dwingt een team om binnen 5 dagen met een concreet getest prototype te komen. Een basis waarop de organisatie het idee kan omarmen, aanpassen of weggooien.

 

    Een Kick Start Sprint is een Google Design Sprint

De Kick Start Sprint is de agile marketing uitwerking van de Google Design Sprint. De Google Design Sprint is ontwikkeld door Google Ventures. De werkwijze vindt zijn oorsprong in de Wereld van startups. Maar met een Kick Start Sprint heeft een grote organisatie een effectieve methode om producten en ideeën snel concreet te maken. Terwijl de interne processen en procedures niet in de weg zitten. Met het prototype en testresultaten kan de organisatie overtuigd worden voor financiering voor de bouwen van een minimal viable product.
In de Kick Start Sprint zetten we de gebruiker centraal in het ontwerpproces. De methodiek van een Kick Start Sprint kan je gebruiken voor het ontwikkelen van een product, service, website, app of marketingcampagne. Het voordeel? Tegen lagere risico’s grotere opbrengsten. Er zijn dan ook veel elementen uit service design in het proces verwerkt.
Het begint allemaal met het samenstellen van het team. Een team bestaande uit mensen die het idee dragen in de organisatie, aangevuld met Kick Start Sprint specialisten. In het team kunnen co-founders, board members, managers, marketeers en junioren zitten. Belangrijk is, dat de samenstelling gedragen wordt door de organisatie. Voor de rollen levert de organisatie in ieder geval de product owner (decider), stakeholder (iemand die de organisatie en aanwezige content goed kent), marketeer, scrum master (facilitator), designer en developer. Maar ook iemand die de interviews bij de test goed kan uitvoeren en bij het hele proces betrokken is. Iemand kan meerdere rollen vervullen.
Het team werkt 5 dagen in een pressure cooker samen. Dit is een intensief proces, wat focus en alle aandacht vraagt.

 

    De 5 stappen van de Kick Start Sprint

In de ideale situatie wordt de hele Kick Start Sprint in 5 dagen, van maandag tot en met vrijdag, uitgevoerd. Waarbij iedere dag een eigen proces, doel en resultaat heeft. De 5 stappen toegelicht;

Stap 1: De uitdaging begrijpen
Het idee wordt in stap 1 door het team uitgediept en helder gemaakt. De waarde propositie wordt gedeeld en alle uitdagingen worden in kaart gebracht. In deze fase staat het business canvas centraal.
Op deze wijze krijgt het team stap voor stap een gedeeld beeld van de kansen en uitdagingen die het idee biedt.
Op deze dag beginnen we met het delen van het eindresultaat wat mensen in gedachten hebben. Om het beeld helder te krijgen, vullen we in een gezamenlijke workshop het Waarde Propositie canvas in. Dit onderdeel van de business canvas dwingt het team te begrijpen wat klanten willen en hoe het idee hier een oplossing voor biedt.
Vervolgens is dit de start voor de rest van het business canvas invullen. Wat zijn de belangrijkste kanalen, activiteiten en resources. Waar zitten de mogelijke opbrengsten en kosten voor het basis idee wat we hebben.
Op basis van deze input wordt het doel voor de week bepaald. Wat is een uitdagend maar haalbaar prototype?
Soms is er de mogelijkheid om enkele expert presentatie van 10 minuten tussendoor te doen.
Aan het einde van de dag, begrijpt het team de gezamenlijke uitdaging en spreken we dezelfde taal.

Stap 2: Het idee verbreden en verdiepen
Het team gaat in deze stap de mogelijke oplossingen en invullingen van het idee verkennen.
We starten met het elkaar laten zien van inspirerende voorbeelden uit de markt. Dit kunnen ideeen zijn die uit dezelfde sector komen, maar ook oplossingen uit hele andere sectoren. Want nieuwe ideeen is het verbinden van bestaande oplossingen. “als we nou iets maken als……”. Of “ik denk dat het elementen van …… kan hebben.” “Dit is zo’n mooie ontwikkeling>”
Op basis hiervan gaat iedereen aan de slag om zijn ideeën en oplossingsrichtingen uit te werken. Je start met het opschrijven van de ideeen op, die je hebt opgedaan en de kansen die je ziet. Deze verwerk ja naar concrete ideeen, die je in tekeningetjes met woorden verder uitwerkt.
Uiteindelijk teken je in 3 stappen het door jou bedachte concept uit.
We eindigen met de drie minuten pitch van ieders concept. Zodat de ideeen kunnen landen.

Stap 3: Kiezen
In deze fase gaan we de meest kansrijke ideeën selecteren. Ofwel, we hebben veel ideeën die we weg gooien en kiezen het concept en/of elementen uit concepten die we in het prototype gaan stoppen.
We kijken eerst terug naar de basis van dag 1. Wat waren de uitgangspunten van het business canvas en staan deze nog.
Dan worden alle concepten nog een keer toegelicht en bekeken. Nu is het tijd voor kill your darlings. De productowner is aanzet om op basis van de input van team te kiezen voor het winnende concept en/of elementen uit de concepten.
En dan creeeren we een uitgewerkt storyboard. Een soort van customer journey. Een filmscenario wat stap voor stap je door het prototype heen leidt.
Dit is de ideale input om morgen het prototype te maken. De volgende dag, hoeft alleen nog het storyboard uitgewerkt te worden, dan staat het prototype.

Stap 4; Prototype
Vandaag bouwen van een prototype. We laten ingewikkelde en mooie designs achterwege. We bouwen iets quick en dirty. Een praktische Mock-up die getoetst en gevalideerd kan worden.
Ofwel, vandaag gaat het om “fake it”. De designers en front end developers bouwen backlots (prototype). Facades die we kunnen testen met klanten.
Het team geeft enkele keren op die dag aanwijzingen en hints hoe de designers verder kunnen. Maar iemand moet ook teksten schrijven. De asset collector zoekt content en materiaal wat beschikbaar is binnen de organisatie. Een aantal mensen die de storyboards verder uitwerken.
Designer en developer die ook daadwerkelijk een backlot vullen.

Stap 5: Testen en valideren
Een aantal gebruikers die niet in het scrum team zaten gaan aan de slag met het prototype en kunnen hun feedback geven.
Het team presenteert de resultaten terug aan de opdrachtgever, Op basis van het prototype en de feedback kan dan besloten worden voor een volgende stap.

Als je een papieren tijger in je onderneming hebt, die maar niet tot executie komt, dan kan ons team je helpen om dit binnen 5 dagen naar een toetsbaar resultaat te brengen.

Recent Posts

Leave a Comment

agile werken, sneller samenwerken