Wijzigingen aangebracht in het beleid van Google Ad Grants

 In Nieuws

Per januari 2018 heeft Google wijzigingen aangebracht in het beleid van Google Ad Grants. Het Grants-programma is voor non-profit organisaties essentieel, aangezien deze iedere maand kosteloos een advertentietegoed van $10.000 beschikbaar stelt. Momenteel maken ruim 35.000 non-profit organisaties gebruik van Google Ad Grants. Dit programma geeft deze instellingen de mogelijkheid om meer verkeer naar hun website te genereren, daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de wijzigingen die zijn aangebracht in het beleid van het Grants programma.

Er zijn namelijk niet alleen wijzigingen, maar ook nieuwe regels. Indien deze overtreden worden zal Google de accountbeheerder erop attenderen, en als de aanbevelingen genegeerd worden zal het Grants account geblokkeerd worden. Hier zijn de wijzigingen van Google Ad Grants op een rijtje.
 

Maximaal bod Ad Grants opgeheven

Voorheen was het maximale bod dat per zoekwoord kon worden ingesteld maximaal 2 dollar. Dit maakt het soms moeilijk om te concurreren met andere bedrijven. Een positieve wijziging in dit beleid is dat deze regel deels is opgeheven. Wanneer er gebruik zal worden gemaakt van de optie automatische biedstrategie ‘aantal conversies maximaliseren’, zal Google zelf het bieden instellen en mogelijk ook boven de 2 dollar bieden per zoekwoord. Om deze optie te kunnen gebruiken is de voorwaarde dat de desbetreffende campagne binnen 30 dagen 15 conversies behaalt. Onder conversie wordt verstaan; donatie, nieuwsbriefinschrijving of bepaalde download. Google zal analyseren welke zoekwoorden bijdragen aan deze conversies en zal hierin investeren door meer te bieden op deze woorden. En tegelijkertijd minder bieden op zoekwoorden die geen conversies opleveren. Handmatig bieden op zoekwoorden is jammer genoeg nog beperkt tot 2 dollar per zoekwoord.

 

Zoek- en merkwoorden

Met een budget van $10.000  werd er voorheen heel breed geadverteerd om zoveel mogelijk de kans op conversies te verhogen. Echter werd dit niet op een efficiënte manier gedaan, en dat is Google ook opgevallen. Om ervoor te zorgen dat zoekwoorden meer bewust worden gekozen, staat Google het niet meer toe dat er algemene zoekwoorden worden ingesteld. Het is ook niet toegestaan om zoekwoorden die uit één woord bestaan te gebruiken, tenzij dit de naam van het bedrijf is of een specifieke medische aandoening. Bovendien is het ook niet toegestaan om te adverteren op zoekwoorden met een lage kwaliteitsscore (van een 2 of lager). Dit nieuwe beleid geldt voor alle zoektypen; exact, breed en modified broad. Voor organisaties zal het een uitdaging zijn om betere zoekwoord combinaties te maken om op te adverteren, maar zal ook zorgen voor meer relevante verkeer naar de website.

 

Minimum CTR van 5% op accountniveau

Een hoge CTR was vroeger geen harde eis, maar sinds dit jaar eist Google een minimum CTR van 5% op accountniveau. Dit is een flinke wijziging vergeleken met de vorige regel waarbij er een minimum CTR van 1% werd geëist. Wanneer het account niet de CTR van 5% behaalt, heeft dit grote gevolgen. De accountbeheerder wordt hierop meteen geattendeerd, en indien de doelstelling van 5% twee opeenvolgende maanden niet wordt gehaald zal het account worden opgeschort.

 

Overige wijzigingen

  • Er moet verplicht gebruik worden gemaakt van geotargeting, en ook het liefst op het belangrijkste geografische gebied voor uw organisatie.
  • Elke campagne dient twee actieve advertentiegroepen te bevatten met elk twee advertenties.
  • Minimaal twee juist ingesteld sitelinks-extensies die de bezoekers naar de relevante website pagina’s zullen leiden.
  • Jaarlijks invullen van een enquête over het gebruik van het Google Ad Grants programma. Het niet invullen van de enquête heeft als gevolg opschorting van het account.

 

Een expliciete statement heeft Google niet uitgebracht waarom deze veranderingen zijn doorgevoerd, maar het is duidelijk dat de doelstelling is dat er meer efficiënt gebruik zal worden gemaakt van het Google Ad Grants programma. Op langer termijn moeten deze wijzigingen de kwaliteit van AdWords verbeteren. De veranderingen in het programma bieden mogelijkheden, maar het blijft een uitdaging voor kleine organisaties om hier goed mee om te gaan. Voor het optimaliseren van accounts is kennis vereist en bovendien neemt dit veel tijd in beslag. Bent u geïnteresseerd om deze taak uit handen te geven? Dan helpen wij u graag bij Agile Marketing.

Recent Posts

Leave a Comment

ideas ideeen service design tekening