Agile Marketing Consultancy

Agile Marketing Consultancy

Het durven loslaten van oude zekerheden en strak gefaseerde marketingstrategieën is niet gemakkelijk voor organisaties. Het succesvol starten en implementeren van scrum teams vanuit een marketing werkwijze vraagt vaak veel van de teams.

Daarom is het bij startende teams vaak prettig om daar een agile coach bij te zetten. Iemand die het team helpt om in concrete sprints te gaan werken.

Vragen zoals; hoe ga ik om met een marketing organisatie die nog op zichzelf staat? Hoe start ik sprint 0 en wie moet ik daarbij betrekken? Wat wordt verwacht van de business owner en de scrum master?

Het helpt om een agile marketing coach in te stellen die ervaring heeft met het agile marketing werken. Iemand die het team helpt om zijn verantwoordelijkheid te nemen en het project ook agile in te richten.

Heeft u nog niemand in uw organisatie die kan optreden als agile marketing coach? Daar kunnen wij u mee helpen: iemand met ervaring, die uw team en de organisatie op weg helpt.

Wij hebben agile marketing consultancy gedaan voor onder andere:

iffr
Research Ant
TechniekTalent
Eye filmmuseum

Meer weten?