Agile marketing optimaliseert je resultaat

Agile marketing optimaliseert je resultaat

Agile marketing optimaliseert je resultaat 

Het kan een ontmoedigende taak lijken om te bepalen welke soorten content het best resoneert bij consumenten. De agile marketing werkwijze kan marketeers hierbij helpen. De moderne marketeer heeft toegang tot meer gegevens dan ooit. Data die helpt te begrijpen hoe content presteert en marketing inspanningen zich verhouden tot elkaar. Door gebruik te maken van zowel historische en real-time data, kunnen content marketeers ontdekken welke inhoud het beste zal presteren. In plaats van te vertrouwen op de lange en vaak dure trial-and-error methode. In feite, moet data een belangrijke rol spelen in het gehele content creatie proces – de hele weg vanaf de eerste ontwikkeling tot publicatie, analyse en optimalisatie.

Vandaag kunnen marketeers met behulp van de predictive analytics- het giswerk steeds meer achterwegen laten en vanuit de inhoud starten om communicatie te ontwerpen. Door preventief te voorspellen, kan de potentiële ROI van de bestede marketing euro aanzienlijk worden verhoogd. Marketeers zijn vandaag de dag door marketing automation beter uitgerust om heldere performance uit hun marketing euro te halen. Door continue communicatie te optimaliseren, in plaats van steeds alleen op creatief gevoel nieuwe campagnes te lanceren, kunnen marketeers veel betere en meetbare prestaties halen. Het afgelopen jaar werd 42 procent van het marketing budget besteed aan content marketing. Als er zoveel tijd en geld op het spel staat, wil je toch met behulp van data-analyse en campagne optimalisatie, sturen op succes?

Agile marketing methode gebruikt launch en learn. Bij agile marketing staat meten en optimaliseren centraal. Naast de uitvoering van voorspellende analyse tijdens de ideevormingsfase, moeten marketeers tijdens de campagne iedere dag de gegevens benutten. Zo kan de waarde van de campagne worden gemaximaliseerd. Voor een marketeer die met de campagne ontwikkeling start, is het van belang om een goed meetplan te maken. Heldere doelen te stellen en op voorhand bepalen hoe middelen te taggen en salesfunnels in te richten voor de gewenste doelen. Zodra de campagne start kan het bezoekersgedrag gemeten worden. Je ziet dan bijvoorbeeld direct dat bepaalde banners bijzonder goed presteren. Maar ook tot hoge bounce percentages leiden. Alle reden voor de marketeer om de landingspagina te optimaliseren. Door te leren wat werkt, wat niet, en waarom, kun je optimaliseren voor topprestaties tijdens elke volgende cyclus. Door media, content en creatie hechter samen te laten werken, komt het agile werken het best tot zijn recht.

Een voorbeeld van een succesvolle data-driven marketing cyclus, is de British Airways e-mail campagne. De e-mail werd verzonden naar de Executive Club, met als doel om het gebruik van de mobiele app te bevorderen. Met behulp van predictive analytics werd samen met hun agency een uiterst gerichte mobiele campagne ontwikkelt. Er werd gebruik gemaakt van de historische gegevens van BA, om te voorspellen welk type apparaat (desktop versus mobiel) een klant zou gebruiken om toegang te krijgen tot de inhoud. Naast het afstemmen van het type apparaat, gebruikte British Airways klantgegevens om gewoonten van de consument te voorspelen en daar de content van de inhoud op aan te passen. Dit leidde tot zeer persoonlijke content. Door eerst te testen met verschillende kopregels, werd eerst de openingsrate en “download” knop geoptimaliseerd

De resultaten waren zeer gunstig. Het leverde 250.000 downloads op. Dit was meer dan het dubbele van het oorspronkelijk gestelde doel.

Het British Airways voorbeeld is slechts een case waar er talloze voorbeelden zijn van marketing campagnes die versterkt worden door data. Het succes kan worden gebruikt in alle sectoren, maar ook voor alle kanalen. En de afweging tussen kanalen.

De belangrijkste takeaways zijn:

  • Zorg dat je de campagne kan meten en continue kan optimaliseren.
  • Denk niet meer in campagnes, maar in het continue communiceren met klanten en prospects.
  • Leg de organisatie uit dat deze agile werkwijze, de risico’s op grote missers verkleint en de ROI op de bestede marketing euro zal verhogen.
Caspar van der Woude
Caspar van der Woude
06 - 51 34 37 47
Recent Posts

Leave a Comment

digital marketing bechmark casesocial strategie agile marketing