Agile Marketing: is mijn organisatie er klaar voor?

 In Agile Marketing

Agile Marketing, het organiseren van marketingactiviteiten volgens agile principes, is een snel groeiende beweging. Als je het aandurft biedt het kansen om je klanten sneller effectiever te bereiken.

Het marketing vakgebied is in de afgelopen 5 jaar meer veranderd dan in de 50 jaar ervoor. Door de digitalisering en veranderd klantgedrag is marketing als vak in een disruptive fase terecht gekomen. Nu oude media en technieken steeds minder effectief zijn, is ook de wijze van werken aan sterke verandering onderhevig. Het antwoord is agile (wendbaar, flexibel) werken. Dit wordt dan ook bij steeds meer bedrijven toegepast.

Waarom moet je als bedrijf agile marketing toepassen? “Agile marketing is the ability to outpace your competition in the marketplace by being nimble enough to realign resources as necessary.” schrijft Michelle Accardi Petersen. Dat woordje nimble, gaat over snel kunnen bijsturen en reageren op klantgedrag. Want klantgedrag is tegenwoordig continue in beweging en we kunnen het meten.

Agile Marketing houdt zich daarom bezig met het voortdurend meten van respons van klanten om telkens bij te kunnen sturen op het verbeteren van conversie. Ook betekent Agile Marketing het verbinden van disciplines in de organisatie. Marketing kan niet meer werken met silo’s. Maar verbind verschillende marketing expertises en andere vakgebieden in scrum teams. In deze scrumteams komen ook vakgebieden als sales, productontwikkeling en financiën voor. Allemaal georganiseerd rondom klanten en hun service. Het hele team is verantwoordelijk voor de resultaten.

In veel organisaties is Agile Marketing niet meer te stoppen. Zeker in online organisaties, waar alle processen Agile zijn. Denk aan organisaties als Amazon, eBay of Spotify. Voor marketeers betekend het:

  1. Voortdurend blijven luisteren en bestuderen van je klant en zijn feedback.
  2. Gebruik en integratie van alle mogelijke datastromen en het creëren van real-time inzicht
  3. Samenwerking en commitment van andere disciplines en van eventuele externe bureaus gedurende het gehele ontwikkelproces

Het durven loslaten van oude zekerheden en strak gefaseerde marketingstrategieën is niet gemakkelijk. Bij grote organisaties staan marketingafdelingen vaak nog op zichzelf en zitten zelfs in hun eigen gebouwen. Maar we kunnen vandaag beginnen met het verspreiden van het Agile Marketing gedachtengoed: elke marketeer, Chief Marketing Officer en CEO die het durft te adopteren, zal blij zijn met nieuwe inzichten in klant en markt én een werkwijze om daar flexibel op in te spelen.

Maar starten met agile marketing is makkelijker dan je denkt. Je kan immers starten met een eerste scrum team. Die zich specifiek richt op een doelstelling en klantbehoefte. Deze pioniers kunnen met de eerste sprints leren werken. De nieuwe rollen verdelen. Een agile coach aantrekken en een business owner aanwijzen.

Agile marketing is voornamelijk een mindset en een kwestie van klein beginnen. Namelijk een voordeel van Agile werken is dat niet alleen de stappen kleiner en concreter zijn, maar ook de risico’s kleiner blijven.

Recent Posts

Leave a Comment

customer experienceCRM en Social